ΝΟ Violence

Θεωρούμε απαράδεκτη την έναρξη χρήσης βίας σε οποιαδήποτε κατάσταση όπου μπορείς να τοποθετηθείς λεκτικά.

Καταδικάζουμε απερίφραστα το γεγονός αυτό, πόσο μάλλον όταν μεγάλοι ηθοποιοί-πρότυπα εκφράζονται βίαια και τόσο απαράδεκτα.

Όταν κάποιος μάς προσβάλλει, μπορούμε να απαντήσουμε κατάλληλα, σκληρά και με ευγένεια.

Live with Style!

Thalis Pitoulis

MANCODE Founder

Editor