Ομάδα Αιγαίου

του Χρήστου Ζαμπούνη

Κάθε χρόνο, η ίδια συγκίνησις, ο ίδιος ενθουσιασμός. Οι περίπου 100 εθελοντές που συμμετείχαμε εφέτος, στον 28 Διάπλου της Ομάδος Αιγαίου, είμεθα όλοι σύμφωνοι. Η ιδέα της επισκέψεως εις τας νήσους της αγόνου γραμμής, εκτός από επωφελής για τους κατοίκους, είναι ψυχολογικός και για εμάς τους ιδίους. Από τους ιατρούς των 15 ειδικοτήτων που προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους, έως το παραϊατρικό προσωπικό που κάνει τις μικροβιολογικές εξετάσεις, και από τους χορηγούς που δωρίζουν εξοπλισμό για τα αγροτικά ιατρεία, έως την ταπεινότητά μου που γράφει ανταποκρίσεις, εις έκαστος εξ’ ημών διακατέχεται από ένα αίσθημα το οποίο αποδίδεται ευκρινώς στον στίχο του Σεφέρη: «Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες».
Opinions