Δωρεάν εξειδικευμένες εξετάσεις για εγκύους σε ακριτικά νησιά

Ο ανθρωπιστικός φορέας Coeurs pour Tous Hellas – Καρδιές για Όλους συνεργάζεται με την HOPEgenesis και προσφέρει δωρεάν εξειδικευμένες εξετάσεις, με σκοπό να διευρυνθούν οι ιατρικές υπηρεσίες προς τις μέλλουσες μητέρες στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, με τη συνεργασία αυτή, οι ωφελούμενες γυναίκες του προγράμματος της HOPEgenesis, οι οποίες διαμένουν μόνιμα σε ακριτικά νησιά και απομονωμένες περιοχές, θα μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν έναν εξειδικευμένο υπέρηχο στην καρδιά του εμβρύου τους, προκειμένου να διερευνηθεί η καλή καρδιακή λειτουργία.

Ήδη από το 2015, η HOPEgenesis ασχολείται ενεργά με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα στις γυναίκες, από τη στιγμή που μένουν έγκυες εώς την ημέρα του τοκετού, και επικεντρώνεται κυρίως σε αυτές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Αντίστοιχα, ο ανθρωπιστικός φορέας Coeurs pour Tous Hellas, από την ίδια χρονιά, επικεντρώνεται στα παιδιά της Ελλάδας με συγγενή καρδιοπάθεια, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση των νοσηλίων για τις απαιτούμενες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, πράξεις επεμβατικής καρδιολογίας και λοιπές ιατρικές εξετάσεις των μικρών ασθενών των οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Ο Πρόεδρος της HOPEgenesis Δρ. Στέφανος Χανδακάς, με αφορμή την παραπάνω συνεργασία, τόνισε: “Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, να μπορούμε να παρέχουμε στις γυναίκες του προγράμματός μας μια επιπλέον ποιοτική παροχή, από έναν φορέα με τόσο αξιόλογη δράση όπως είναι ο “Coeurs pour Tous Hellas – Καρδιές για Όλους”.

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Coeurs pour Tous Hellas Καθηγητής κ. Αυξέντιος Καλαγκός δήλωσε: “Με γνώμονα ότι η καλύτερη θεραπεία ξεκινάει με την πρόληψη, έχουμε στόχο να παρέχουμε πρόσβαση στον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό γυναικών για την πρόωρη διάγνωση, σε προγεννητικό επίπεδο και την έγκαιρη αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών. Η γεωγραφική απόσταση και το βιοτικό επίπεδο κάθε ανθρώπου δεν θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη στην παροχή των ιατρικών υπηρεσιών”.

Popular
Recent
About Men